An Chomhairle Oidhreachta
in english  |  as gaeilge  
About Us | Grants
Heritage Council Is cuspóir don Chomhairle Oidhreachta é saibhreas, caighdeán agus éagsúlacht ár n-oidhreachta náisiúnta a chosaint agus a fheabhsú do chách. Oibríonn sí lena comhpháirtithe chun feasacht ar ár n-oidhreacht náisiúnta a mhéadú.
Fáilte chuig córas bainistithe ar líne na Comhairle Oidhreachta
Ar an drochuair, tá an Chomhairle Oidhreachta dúnta anois d'iarratais nua ar dheontais.

Má tá spéis agat iarratas a dhéanamh faoi Ghradam Oidhreachta Chomórtas na mBailte Slachtmhara, cláraigh le do thoil mar Úsáideoir Nua agus lean na treoracha chun d'iarratas a chomhlánú. (Más rud é gur úsáid tú an córas roimhe seo le haghaidh iarratais ar dheontais ní gá duit clárú arís, díreach cliceáil ar Úsáideoir Atá Ann Cheana agus cuir isteach do mhionshonraí logála isteach)

Cruthaítear taifead duit nuair a chláraíonn tú nuair a bheidh tú cláraithe beidh tú ábalta logáil isteach ag am ar bith le dul i mbun oibre ar d'iarratas sula gcuireann tú isteach é.

Má bhíonn aon cheist agat maidir leis an gcóras a úsáid déan teagmháil le aryan@heritagecouncil.ie nó 056 7770777