Heritage Council - School Application
in english  |  as gaeilge  
* = éigeantach
Ainm an Chuairteora :
Líon na gcuairteanna. : Socrú ar Tháille an Saineolaí Oidhreachta
Tabharfar an chuairt do rang ghrúpa :
Líon Páistí :
Aidhm na Cuairte :
An bhfuil stádas faoi mhíbhuntáiste ag an scoil? (faoi treoracha DES). Nil


Sonraí Scoile
Príomhoide/Múinteoir : Céad Ainm Sloinne
Ainm na Scoile :
Seoladh na Scoile :
Uimhir Rolla :
Uimh.teil. an scoil :
Faics:
Ríomhphost :
Ainm an mhúinteora: Céad Ainm Sloinne le haghaidh teangmhála
Uimh.teil.:


Coinníollacha
Leis an áirithint seo a chur isteach deimhním :
go mbeidh an múinteoir ranga i láthair an t-am ar fad agus nach bhfágfar an saineolaí oidhreachta ina (h)aonar ag
aon am leis na daltaí.
go mbíonn an saineolaí oidhreachta, mar chuairteoir a fuair cuireadh, clúdaithe faoi árachas dliteanais phoiblí na scoile.
go n-íocfar an saineolaí oidhreachta go hiomlán ag an ráta a aontaíodh nuair a bhíonn an chuairt críochnaithe.
go líonfar foirm mheasúnaithe do gach cuairt.
go gcuirfear aon athruithe ar an áirithint tar éis é a bheith curtha chuig an gComhairle Oidhreachta in iúl i scríbhinn trí r-phost a
chur chuig heritageinschools@heritagecouncil.ie.
Mura gcomhlíontar aon cheann de coinníollacha thuas is féidir go mbeadh tionchar aige ar aon áirithint sa todhchaí faoi scéim
na hOidhreachta i Scoileanna